ZARZĄD

Od dnia 21 czerwca 2013 r. w Zarządzie Lubelskiego Forum Pracodawców zasiadają:

Prezes Zarządu
Zbigniew Michalak
PW MS s.c.
Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Piątek
AS BABUNI Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu
Marek Wachowski
Wamaco Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Jacek Makowski
WARBO S.A
Członek Zarządu
Tomasz Fulara
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACYJNE - LUBLIN Sp. z o.o.