Historia Lubelskiego Forum Pracodawców

07.09.1993

Dwunastu założycieli

Historia Lubelskiego Forum Pracodawców zaczęła się  7 września 1993 r. Dwunastu przedstawicieli – szefów firm postanowiło powołać do życia związek o nazwie Lubelskie Forum Gospodarcze z siedzibą w Lublinie przy al. Kraśnickiej 25.

W zebraniu członków założycieli uczestniczyli:
DIM – zastępca prezesa Maria Fijałka
Faelbud S.A. – prezes Edward Sierakowski
KPRD sp. z o.o. – prezes Krzysztof Gołębiowski
KPRJS sp. z o.o. – prezes Wiesław Hiszpański
LPB – zarządca komisaryczny Marek Sulczyński
LPBM – dyr. Krzysztof Sweklej
MOSiR – dyr. Marian Drabko
MPK – dyr. Jan Palichleb, Krzysztof Dąbrowski
MPWiK – dyr. Tadeusz Fijałka
PPHU Styks s.c – Henryk Jakóbczak
PUK sp. z o. o. – prezes Marian Warych
ZGK – dyr. Wojciech Lutek

 

Członkowie założyciele jednogłośnie uchwali Statut. Podjęto również uchwałę w sprawie wyboru komitetu założycielskiego, w skład którego weszły trzy osoby: Edward Sierakowski - przewodniczący, Tadeusz Fijałka - wiceprzewodniczący, Krzysztof Dąbrowski – wiceprzewodniczący.

07.09.1993

1993

Gospodarcze i Komunalne

Forum w pierwszych latach istnienia nie posługiwało się jedną nazwą. W 1993 r. była mowa w dokumentach o Forum Gospodarczym, o Forum Komunalnym lub Lubelskim Forum Pracodawców.

1994

Przedstawiciele Forum w Radzie Miasta

Jedną z idei powołania Związku Pracodawców było aktywne wspieranie rozwoju miasta i regionu. Dlatego też w 1994 roku Lubelskie Forum Komunalne włączyło się aktywnie w wybory samorządowe do Rady Miasta Lublin i wprowadziło do RM trzech przedstawicieli: Jacka Sobczaka (Styks), Tadeusza Fijałkę (MPWiK) i Jana Kozaka ( MPWiK).

1994

1995

Powstanie Zarządu Lubelskiego Forum Komunalnego

W kwietniu 1995 roku powołany został pierwszy Zarząd Lubelskiego Forum Komunalnego - Związku Pracodawców w następującym składzie: Edward Sierakowski – prezes, Tadeusz Fijałka – wiceprezes, Krzysztof Dąbrowski – wiceprezes.

13.06.1996

Zmiana nazwy na LFP

13 czerwca 1996 roku dokonano zmiany nazwy Związku. Dotychczasowa nazwa Związku „Lubelskie Forum Komunalne – Związek Pracodawców w Lublinie” otrzymała brzmienie: „Lubelskie Forum Pracodawców w Lublinie”. Powołano też nowy Zarząd w składzie: Jan Palichleb prezes, Edward Sierakowski wiceprezes, Stanisław Kalinowski wiceprezes, Tadeusz Fijałka i Zbigniew Cichosz – członkowie Zarządu.

13.06.1996

1998

Ponownie w Radzie Miasta

W 1998 r. radnym ponownie został Jacek Sobczak.

1998

Nowy Prezes LFP

Od 1998 roku na stanowisku Prezesa zasiadał Tadeusz Fijałka

1998

2006

Nowa siedziba LFP

W 2006 roku, na mocy umowy z Politechniką Lubelską, historyczny budynek przy ul. Nadbystrzyckiej 38 H został wyremontowany przez firmy członkowskie Lubelskiego Forum Pracodawców i adoptowany na nową siedzibę stowarzyszenia. W nawiązaniu do historii i przeszłości budynku, na jego elewacji widnieje nazwa „Spichlerz". Budynek obecnej siedziby LFP należał kiedyś do zespołu folwarcznego i był spichlerzem, wybudowanym najprawdopodobniej w I połowie XIX wieku. Obiekt przechodził różne koleje losy – był remontowany i przekształcany, ale zachował charakterystyczne cechy - dwie kolumny i wgłębny portyk. Tereny te – to część dawnych Rur Jezuickich, ziem przynależnych do zakonu jezuitów, którzy z nabytych lub otrzymywanych nieruchomości utworzyli tu swą posiadłość. Po kasacie zakonu różnie toczyły się losy folwarku. Najpierw został przekazany na cele Funduszu Edukacji, potem stał się prywatna własnością. Po II wojnie światowej, w czasach budowy uczelni, spichlerz służył jako stolarnia.

2010

Nowy Prezes LFP

W 2010 roku Prezesem został Grzegorz Dębiec

2010

2013

Nowy Prezes LFP

W 2013 roku Prezesem został Zbigniew Michalak.