Absolutorium dla Zarządu

8 czerwca 2018 r. w odbyło się wyjazdowe Walne Zebranie Lubelskiego Forum Pracodawców, które obradowało w Hotelu Zamojskim w Zamościu. Podczas tegorocznego posiedzenia podjętych zostało dziewięć uchwał, m.in. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Zarządu oraz absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Wszyscy członkowie Zarząd, który pracuje w składzie: Zbigniew Michalak – prezes, Zbigniew Piątek - wiceprezes, Marek Wachowski - wiceprezes, Tomasz Fulara  i Jacek Makowski – członkowie uzyskali absolutorium. Głosowanie było tajne.  Walne Zebranie udzieliło także absolutorium trzyosobowej Komisji Rewizyjnej w składzie: Barbra Tynecka – Babicz, Rafał Dobrowolski i Grzegorz Urban. W tym przypadku, zgodnie ze Statutem głosowanie odbywało się jawnie.