Fundusze na tworzenie miejsc pracy

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Lubelskim Forum Pracodawców zapoznali się z ofertą publicznych służ zatrudnienia. Szkolenie odbyło się 14 kwietnia br. w siedzibie LFP.  Naszymi gośćmi była dyr. Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie Katarzyna Kępa i zastępca dyr. Wojewódzkiego Urzędu Pracy Kazimierz Stocki. Wiedzę na temat instrumentów rynku pracy oraz finansowania szkoleń zaprezentowała Agnieszka Postępska z WUP i Małgorzata Goławska z MUP.
Specjalistki od runku pracy omówiły aktualną ofertę przygotowaną dla przedsiębiorców i konkretne propozycje związane z kształceniem i zatrudnianiem osób bezrobotnych do lat 30 i tych, którzy ukończyli 50 lat. Do takich instrumentów należą obecnie BON-y zatrudnieniowe, stażowe, szkoleniowe. Nowym instrumentem wspierających młode osoby (do 30 lat) jest Bon na zasiedlenie, którego wartość wynosi 7562,28 zł. Dzięki niemu pracodawca zyskuje mobilnego pracownika i nie ponosi dodatkowych kosztów związanych np. z zakwaterowaniem.  
Przedsiębiorcy mogą także uzyskać dofinansowanie na wyposażenie lub dopasowania stanowiska pracy do potrzeb pracownika. Kwota dofinansowania wynosi w tym roku maksymalnie 22 686 zł.    
Nasze ekspertki zachęcały do szukania informacji na stronach urzędów pracy w zakładce „dla przedsiębiorców”. Tak przynajmniej jest w Miejskim Urzędzie Pracy, gdzie są aktualne programy, z których może skorzystać obecnie przedsiębiorca, na które są dostępne środki finansowe.

SzkolenieWUPiMUP14.04.15 800x479