Fundusze europejskie dla przedsiebiorców

21 kwietnia 2015 roku odbyło się szkolenie na temat funduszy europejskich dla firm zrzeszonych w LFP. Informację na ten temat przekazali nam pracownicy Urzędu Marszałkowskiego. W siedzibie Forum gościliśmy Karolinę Matras, kierowniczkę z Oddziału Funduszy Europejskich i Krzysztofa Prybułę,  głównego specjalistę ds. Funduszy Europejskich. Prelegenci omówili m.in. zasady finansowania projektów w latach 2014-2020 (m.in. pomoc de minimis i  mapa pomocy regionalnej). Przedstawili także zasady dofinansowań m.in. na działalność badawczo-rozwojową, na rozwój działalności i wdrażanie innowacji oraz na inwestycje proekologiczne i na rozwój kadr w przedsiębiorstwach.
W II części spotkania  Janusz Hawrył i Jacek Paprota z Lubelskiej Fundacji Rozwoju zapoznali zebranych z ofertą grupy podmiotów Lubelskiej Fundacji Rozwoju w zakresie wsparcie dla biznesu na rynkach zagranicznych, doradztwa, pozyskiwani środków UE, a także pożyczek i poręczeń kredytów. 

 Fundusze 21.04Fundusze21.04