Forum wspiera szkolnictwo zawodowe

Prezes Lubelskiego Forum Pracodawców Zbigniew Michalak został powołany przez prezydenta  Krzysztofa Żuka do zespołu zadaniowego do spraw szkolnictwa zawodowego w Lublinie.  Oficjalne powołanie  zostało wręczone w czasie konferencji „Szkoła zawodowa drogą do przyszłości” w dniu 23 marca 2015 r. 

Podnoszenie jakości edukacji zapisane zostało w strategii rozwoju Lublina na lata 2013-2020. Dlatego samorząd Lublina będzie rozwijać szkolnictwo zawodowe w mieście i modernizować je, a powołany zespół ma wspierać te działania. Do jego kompetencji będzie należało m.in. przeprowadzanie analiz krótko- i długoterminowych potrzeb lokalnego rynku pracy, opiniowanie propozycji zmian w sieci szkół zawodowych, proponowanie zmian w kierunkach kształcenia,  wspieranie szkół zawodowych w dostosowywaniu procesu dydaktycznego i bazy materialnej do współczesnego poziomu technicznego i technologicznego. Zespół będzie zajmował się także promocją szkół zawodowych i ich współpracą z otoczeniem, w tym z pracodawcami oraz instytucjami życia społecznego i gospodarczego oraz działaniem na rzecz rozwoju sieci doradztwa zawodowego.  Fot. UM w Lublinieszkoly002 Large 800x409