Featured

Forum coraz większe

Forum coraz większe

Zarząd LFP w dniu 17 września 2013 r.  podjął uchwały w sprawie przyjęcia trzech kolejnych firm do Lubelskiego Forum Pracodawców. Jest to Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznegoi Konserwacji Zabytków Arcus, PUH Eco-Bud oraz Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. 

Witamy nowe firmy

Zwiększa się liczba firm należących do Forum. W ostatnim czasie do LFP przyjętych zostało osiem firm. W tym miesiącu deklaracje złożyło trzy firmy, w sierpniu było to pięć firm:  Elkabel, Kodi, Kulka, MOSiR oraz Si-Art. Na posiedzeniu wrześniowym przyjęte zostały trzy kolejne firmy - Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Konserwacji Zabytków Arcus, PUH Eco-Bud oraz Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Uchwały w tych sprawach podejmowane były przez Zarząd jednogłośnie.