Debata ze studentami

Lubelskie Forum Pracodawców reprezentowane przez prezesa Zbigniewa Michalaka wzięło udział w debacie „Pracodawcy vs studenci”. Organizatorem spotkania, które odbyło się 10 marca 2015 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym było Studencki

e Koło Naukowe Zarządzania i Ergonomii oraz Studenckie Koło Naukowe Transportu i Spedycji.
Debata była okazją do dyskusji na t

emat idealnych kandydatów na rynku prac

y i zapoznania się z realiami gospodarczymi n

aszego regionu oraz formami motywowania pracowników w przedsiębiorstwach.

IMG 9633 800x533