Szkoła dobrych manier

Jakie zwroty grzecznościowe obowiązują w mailach, z jakim wyprzedzeniem wysyłamy zaproszenia, co oznaczają skróty na zaproszeniach – np. RSVP? Miedzy innymi takie tematy poruszane zostały na szkoleniu zorganizowanym dla członków Lubelskiego Forum Pracodawców, które odbyło się 25 maja 2018 roku w siedzibie Forum.
Uczestnicy spotkania mogli okazję zapoznać się z zasadami dobrych manier i savoir vivre-u w biznesie i w życiu codziennym. Szkolenie dla przedstawicieli firm członkowskich LFP zorganizowała Szkoła Dobrych Manier Małgorzaty Dudek, a prelegentem był Adam Jarczyński, pomysłodawca Polskiej Akademii Protokołu i Etykiety, który współtworzył kampanie wizerunkowe dla instytucji publicznych, zarządzał sytuacjami kryzysowymi, a także przygotowywał standardy obsługi klientów wielu organizacjach.

szkoła dobrych manier