Podsumowanie roku w Forum

21 czerwca 2024 r. odbyło się Walne Zebranie Lubelskiego Forum Pracodawców.  Zarząd LFP przedstawił sprawozdania z działalności za 2023 roku, a Komisja Rewizyjna podsumowała finanse organizacji.

Przedstawiciele firm członkowskich biorący udział w Walnym Zebraniu przegłosowali uchwały  dotyczące finansów oraz udzielili absolutorium Zarządowi LFP, który pracuje w tej kadencji w składzie: prezes Zbigniew Michalak, wiceprezesi Marek Wachowski i Jacek Makowski, członkowie  - Stanisław Adamiak i Sylwester Lalak.  

Absolutorium uzyskali także członkowie Komisji Rewizyjnej: przewodniczący Wojciech Słowański, sekretarz Paulina Babicz i członek KR Tomasz Kaspruk.

Lubelskie Forum Pracodawców działa od 31 lat i zrzesza 118 firm. W tym roku do Forum przyjętych zostało 6 nowych firm, które miały okazję zaprezentować się na Walnym Zebraniu. Tegoroczne Walne Zebranie odbywało się w Hotelu Ateli – Luxor, który jest także członkiem Forum.

 

walne

prezes

zarzad

prezydium

komisja skrutacyjna

komisja rewizyjna