Lubelskie Forum Pracodawców świętowało 30-lecie

Lubelskie Forum Pracodawców powstało 30 lat temu. Założycielami byli prezesi przedsiębiorstw, głównie komunalnych. Dziś do Forum należy 113 firm. Niemal wszystkie spotkały się 22 września 2023 r. na Gali Jubileuszowej w Luxorze&Atelia. Zaproszenie na uroczystość przyjął także wojewoda Lech Sprawka, prezydent Lublina Krzysztof Żuk, a Marszałka Województwa reprezentował wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski.  

     

W czasie jubileuszowego wystąpienia prezes Lubelskiego Forum Pracodawców Zbigniew Michalak tak zaprezentował organizację:  

- Lubelskie Forum Pracodawców jest  najstarszą i jedną z największych organizacji pracodawców w Lublinie. Integrujemy środowisko, jesteśmy organizacją, która jest nie tylko coraz starsza, ale i coraz prężniejsza. Nasze firmy członkowskie stworzyły tysiące miejsc pracy, działają w różnych branżach i mają znaczący udział w rozwoju regionu i miasta.


Historia Forum zaczęła się 30 lat temu, gdy 12 firm, głównie były to przedsiębiorstwa komunalne takie jak MPK, MPWiK, KPRD,  Zakład Gospodarki Komunalnej, Dyrekcja Inwestycji Miejskich, Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa, MOSiR,  Faelbud S.A. założyły Lubelskie Forum Gospodarcze. W tym gronie znalazła się jedna firma prywatna – Styks s.c., która jest do tej pory członkiem Forum.

- Trzeba jednak pamiętać, że prywatne biznesy dopiero wtedy zaczynały się rozwijać, a jak wszyscy pamiętają - początki  nie były łatwe. Niektóre lubelskie biznesy kiełkowały dopiero na stadionowych łóżkach, w garażach, na handlowych szlakach. Przelewów bankowych nie było, więc kasa podróżowała w szyfrowanych walizkach. Brzmi to dziś jak wątek z filmu, ale to są fakty – wspominał prezes Zbigniew Michalak.

  

W II połowie lat 90. Do Forum zaczęły przystępować kolejne prywatne przedsiębiorstwa.  Było to: Wamaco, Aspol, Biuro Detektywistyczne Mirosław Flis i Transhurt (właściciel Olimpu). To najstarsze firmy Forum.   

Nazwa Lubelskie Forum Pracodawców zaczęła obowiązywać od 1996 r. W skład pierwszego zarządu działającego już jako LFP weszli: Jan Palichleb – jako prezes, Edward Sierakowski i Stanisław Kalinowski – wiceprezesi oraz Tadeusz Fijałka i Zbigniew Cichosz – członkowie zarządu.  W 1998 roku stanowisko prezesa objął Tadeusz Fijałka, od 2010 r. Grzegorz Dębiec, a od 2013 r. - Zbigniew Michalak. Obecny Zarząd LFP to: Zbigniew Michalak – prezes, Marek Wachowski i Jacek Makowski wiceprezesi, Stanisław Adamiak i Sylwester Lalak.   

LFP współpracuje z Klastrem Lubelska Medycyna, z uczelniami – m.in. z Uniwersytetem Medycznym, a szczególne więzi, choćby z racji siedziby i sąsiedztwa łączą Forum z Politechnika Lubelską i Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej. LFP utrzymuje stałe kontakty z innymi organizacjami biznesowymi tworząc Lubelską Radę Przedsiębiorczości.  

Kilka lat temu, a dokładnie w 2016 roku Lubelskie Forum Pracodawców rozszerzyło kontakty poza region i podpisało porozumienie z Business Centre Club, a od 2022 roku jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej.

- Firmy LFP nie tylko prowadzą interesy, ale również potrafią dzielić się owocami swojej pracy. Każdego roku mamy na swoim koncie działania wpierające różne instytucje – przypomniał prezes Z. Michalak.

Na liście instytucji, którą wspiera Forum wyjątkowe miejsce zajmuje Hospicjum im. Małego Księcia, a w ostatnich dwóch latach - Ukraina. Firmy Forum zbierały fundusze na zakup wyposażenia ośrodków przyjmujących uchodźców oraz na karetki pogotowia z wyposażeniem. Za tę pomoc podziękowania wręczał Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Oleh Kuts.

A życzeń, dyplomów i medali było dużo więcej. Wojewoda lubelski Lech Sprawka wręczył dyplomy uznania Lubelskiemu Forum Pracodawców i  prezesowi Zbigniewowi Michalakowi. Prezydent Krzysztof Żuk uhonorował Medalami Prezydenta Miasta Lublin osoby, które są lub były członkami zarządów. Wyróżnienia otrzymali: Zbigniew Piątek, Marek Wachowski, Jacek Makowski, Sylwester Lalak, a  Medal Zasłużony Dla Miasta Lublina - Grzegorz Dębiec, Dariusz Piątek, Zbigniew Michalak, Stanisław Adamiak, Tomasz Fulara.
Wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski w imieniu marszałka i własnym przekazał Dyplom uznania. Lubelskie Forum Pracodawców także uhonorowała swoich gości wręczając Medale 30-lecia LFP wraz z dyplomami. Otrzymali je także członkowie Forum, a dodatkowo najstarsze firmy LFP wyróżniono Statuetkami 30-lecia LFP.