PARP ma 89 milionów zł na projekty szkoleniowe

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs „GOZ – to się opłaca”, którego celem jest wyłonienie i realizacja projektów szkoleniowych w obszarze planowania lub wdrażania rozwiązań dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym lub niskoemisyjnych. Wybrane w konkursie podmioty będą odpowiedzialne za zrekrutowanie, zbadanie poziomu wiedzy przedsiębiorców w zakresie GOZ, a także przeprowadzenie dla nich szkoleń i doradztwa dotyczących praktycznych aspektów GOZ.

goz

Budżet konkursu wynosi 89 mln zł. Maksymalna wartość pojedynczego projektu nie może przekraczać 11 125 000 zł. Co istotne, w projektach nie przewiduje się wkładu własnego. To oznacza, że można zdobyć dofinansowanie, które pokryje 100% kosztów projektu.

Konkurs organizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027.

Wnioski można składać do 11 września 2023 r.

 
✅ Dyżury eksperta: tel. 22 574-07-07 lub 801-332-202, czwartek: 10:00-12:00
 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości