Absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

16 czerwca 2023 r. w Hotelu Luxor przedstawiciele firm członkowskich spotkali się na Walnym Zebraniu LFP. Przegłosowane zostały uchwały finansowe dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału zysku. Walne Zebranie udzieliło także absolutorium dla Zarządu LFP, który pracuje w składzie: prezes Zbigniew Michalak, wiceprezesi Marek Wachowski i Jacek Makowski, członkowie  - Stanisław Adamiak i Sylwester Lalak.

Absolutorium uzyskali także członkowie Komisji Rewizyjnej: przewodniczący Wojciech Słowański, sekretarz Paulina Babicz i członek KR Tomasz Kaspruk.

W czasie spotkania okazję do prezentacji mieli nowi członkowie LFP, którzy wstąpili do organizacji w ostatnim czasie, a są to spółki Aliplast (producent wyrobów z aluminium), Parster (budowa rurociągów przemysłowych) oraz Uniwersum (branża turystyczna).  W tym roku do LFP przyjętych zostało 9 członków, a w sumie do Forum należy 106 firm. 

z daleka 100

kom rew 100

kom skrut 100

prezydium 0010000

zarzad 100