Medal Lublin Bohaterom dla Forum

33 przedsiębiorców z Lublina otrzymało z rąk prezydenta miasta medale „Lublin Bohaterom”. W tym gronie znalazło się także Lubelskie Forum Pracodawców. Medal z rąk prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka odebrał Marek Wachowski, wiceprezes LFP podczas uroczystości 24 lutego 2023 r. w Trybunale Koronnym. To podziękowanie za wsparcie i zaangażowanie w pomoc uchodźcom z Ukrainy. 

– Lubelski biznes stanął na wysokości zadania – mówił na spotkaniu prezydent Krzysztof Żuk. – Są wśród przedsiębiorców i tacy, którzy oddali powierzchnie biurowe uchodźcom, a nawet wyłączyli się przez pewien czas z działalności produkcyjnej właśnie po to, aby skoncentrować się na tej pomocy.

Lubelskie Forum Pracodawców akcję pomocy uruchomiło zaraz na początku wojny. Bardzo szybko zareagowali nasi członkowie, którzy organizowali pomoc w różnych formach – przygotowując transporty najpotrzebniejszych towarów, oddając biura, organizując noclegi i utrzymanie m.in. w ośrodku wypoczynkowym.  Także na początku wojny zorganizowane zostało robocze spotkanie w LFP , w którym uczestniczył m.in. prezydent K. Żuk i nasi przedsiębiorcy. Wtedy podjęta została decyzja o złożeniu „Funduszu Pracodawcy LFP dla Ukrainy”. Powstał on w ramach „Fundacji Partnerstwo i Współpraca”, którą firmuje Stanisław Adamiak, konsul honorowy Ukrainy. Zebrane pieniądze były wydatkowane dla naszych firm wpierających uchodźców, ale też przekazywane samorządom i innym podmiotom. Dofinansowaliśmy także zakup karetki dla Charkowa, miasta partnerskiego Lublina. Karetkę udało nam się sprowadzić z Paryża w bardzo dobrym stanie, która po przeglądzie i zatankowaniu została przekazana w lipcu 2022 r. Miastu Partnerskiemu w Charkowie. Teraz trwa zbiórka funduszy na karetkę dla Lwowa.

Medale „Lublin Bohaterom” po raz pierwszy zostały wręczone w 2020 roku. Otrzymały je wówczas osoby uczestniczące w protestach lipcowych w 1980 roku.

fot. Urząd Miasta Lublin

2023 03 01 001

2023 03 01 002

2023 03 01 003