Krajowa Izba Gospodarcza ma nowy statut

9 lutego 2023 roku, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie tej organizacji. Lubelskie Forum Pracodawców, które zostało przyjęte do KIG w ubiegłym roku także uczestniczyło w obradach.

Naszą organizację reprezentował prezes zarządu LFP Zbigniew Michalak. Głównym tematem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego statutu KIG.  

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku i reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc 160 organizacji biznesowych.

2023 02 14 nadzwyczajne zebranie kig