Na co będzie można pozyskać unijne fundusze?

Co czeka przedsiębiorców w nowej perspektywie 2021-2027? Na tak postawione pytanie odpowiedzi udzielali przedstawiciele firmy Subsydium na spotkaniu 8 lutego 2023 r., w którym udział wzięły bezpośrednio lub online firmy członkowskie Lubelskiego Forum Pracodawców oraz pracownicy Politechniki Lubelskiej.

Głównym tematem omawianym podczas szkolenia była nowa perspektywa finansowa i projekty jakie będzie można realizować korzystając z funduszy unijnych na lata 2021-2027. Większość programów, jak zauważają specjaliści w tej dziedzinie - będzie kontynuacją tych realizowanych w poprzedniej perspektywie.

Prelegenci z Subsydium wskazali tematy, które będą miały szansę otrzymać wsparcie finansowe, podali ich źródła finansowania i przybliżone terminy przyjmowania wniosków. Na liście priorytetów znalazły się m.in. projekty inwestycyjne, działalność na rynkach zagranicznych, podnoszenie efektywności energetycznej, a także projekty z zakresu produkcji energii elektrycznej.

2023 02 08.02 Easy Resize