Forum w Krajowej Izbie Gospodarczej

LFP jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, niezależnej organizacji przedsiębiorców działającej od 1990 r. Decyzję rozpoczynająca procedurę o przyjęcie Lubelskiego Forum Pracodawców do KIG Zarząd podjął w czerwcu 2022 r. Krajowa Izba Gospodarcza wniosek o członkostwo rozpatrzyła na pierwszym powakacyjnym spotkaniu w dniu 15 września 2022 r.


W oficjalnym piśmie nadesłanym do LFP m.in. czytamy: - Mam zaszczyt poinformować, że Krajowa Izba Gospodarcza przyjęła do grona swoich członków Lubelskie Forum Pracodawców. Reprezentujemy przedsiębiorców,
łącząc ponad 160 organizacji – napisała Karolina Opielewicz, członki
Zarządu i dyrektor Biura Komunikacji i Spraw Członkowskich i pogratulowała dołączenia do KIG.