Nowa firma w Forum

Na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2022 r. Zarząd LFP podjął uchwałę w sprawie przyjęcia spółki Freeeco reprezentowanej przez prezesa Cezarego Komajdę do grona Lubelskiego Forum Pracodawców.
Freeeco sp. z o.o. to rozwijająca się firma w branży OZE, która powstała w wyniku połączenia się podmiotu z branży elektro-energetycznej z firmą handlową.
Spółka zajmuje się importerem i dystrybutorem technologii niezbędnych do budowy elektrowni fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych oraz pomp ciepła. Posiada biuro projektowe, a jej działalność skierowana jest przede wszystkim na montaż instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji z branży OZE. (https://freeeco.pl/)
Do LFP należy obecnie 92 członków.

2022 04 05 zebranie zarządu