Podsumowanie roku i życzenia

Na ostatnim posiedzeniu 2021 rok, które odbyło się 20 grudnia Zarząd Lubelskiego Forum Pracodawców  podsumował miniony rok. Mimo ograniczeń związanych z pandemią, obniżenia wysokości składek członkowskich  w I półroczu  wynik na koniec roku zapowiada się dodatni. Takie są prognozy, bo dane finansowe jakimi dysponował Zarząd dotyczyły jedenaście miesięcy.

Oprócz spraw organizacyjnych dotyczących nowej umowy z Politechniką Lubelską, planów wyjazdowych na przyszły rok, m.in. na narty do Włoch było też życzenia i dzielenie się opłatkiem. Życzenia od Zarządu zostały rozesłane do wszystkich firm członkowskich, Członków Honorowych LFP, oraz osób i instytucji, z którymi współpracuje nasza organizacja.

2021 12 20 zebranie zarzadu Easy Resize