Zarząd LFP z absolutorium

25 czerwca 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Lubelskiego Forum Pracodawców, tym razem tylko sprawozdawcze, a wyborcze będzie za rok. Spotkanie członków LFP zostało zorganizowane w Hotelu Luxor przy al. Warszawskiej w Lublinie, a poprowadził je Marcin Buczyński, z Kancelarii Buczyński, Kołodziej – Delekta,  który został wybrany na przewodniczącego Walnego Zebrania LFP.

  
Wszyscy członkowie Zarządu LFP uzyskali absolutorium. Obecnie zarząd pracuje w  składzie: Zbigniew Michalak – prezes, Marek Wachowski - wiceprezes, Jacek Makowski - wiceprezes, Stanisław Adamiak  i Sylwester Lalak – członkowie Zarządu LFP. Głosowanie było tajne. 
Walne Zebranie udzieliło także absolutorium trzyosobowej Komisji Rewizyjnej w składzie: Barbra Tynecka – Babicz, Rafał Dobrowolski i Grzegorz Urban.

Podczas Walnego Zebrania przyjętych zostało 12 uchwał, m.in. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Zarządu oraz absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej.