Jak korygować dokumenty

5 marca 2021 r. po raz trzeci w tym roku firmy LFP spotkały się ZUS na platformie szkoleniowej online. Tematem tego szkolenia były „Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych” Spotkanie poprowadziła Magdalena Kotowicz, specjalistka z Wydziału Ubezpieczeń i Składek z lubelskiego oddziału ZUS.

Podczas szkolenia poruszone zostały kwestie błędów i ich zasady ich korygowania w dokumentach  zgłoszeniowych i rozliczeniowych. Podane zostały praktyczne przykłady błędów, zawiadomienia o błędach WDR/DRA i BRU/RRZ oraz zasady korekty dokumentów rozliczeniowych związane z przekraczaniem podstawy wymiaru składek.