Szkolenie z MUP i OHP

Pracownicy poszukiwani

Zatrudnić na staż, wyszkolić, stworzyć i wyposażyć miejsce pracy – miedzy innymi takie formy wsparcia dla przedsiębiorców może zaoferować Miejski Urząd Pracy. Kształceniem młodocianych pracowników może się zająć OHP. Wokół takich tematów toczyły się rozmowy na spotkaniu 8 października 2020 roku w siedzibie LFP z udziałem dyr. Katarzyny Kępy z Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie oraz Tomasza Kopycińskiego, szefa lubelskiego oddziału OHP.    

Problemy związane z brakiem pracowników to dziś dla wielu przedsiębiorców temat kluczowy.  Rotacja na niektórych stanowiskach jest duża. – Dlatego staramy się dopasować naszą pomoc do potrzeb pracodawców. Jako urząd proponujemy miedzy innymi staże dla osób bezrobotnych, mamy fundusze na doposażenie miejsc pracy, finansujemy prace interwencyjne  - wymienia niektóre propozycje pomocy dyr. Katarzyna Kępa z MUP.   
By dokładnie poznać problemy z jakimi zmagają się firmy i dopasować pomoc do rzeczywistych potrzeb, Miejski Urząd przygotuje ankietę do przedsiębiorców. Ma ona pomóc w przygotowaniu programu działań i projektów wsparcia  na 2021 rok.

Firmy mogą liczyć też na pomocy w zakresie poszukiwania pracowników młodocianych w lubelskim oddziale OHP. - Ważnym aspektem naszej działalności jest refundowanie pracodawcom kosztów wynagrodzeń wypłacanych pracownikom młodocianym oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń – mówi Tomasz Kopyciński, szef lubelskiego oddziału OHP. - Refundacja płac młodocianych pokrywana jest ze środków Funduszu Pracy. Celem refundacji jest dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb lokalnych rynków pracy.

Obie instytucje, oprócz informacji zaoferowały firmom pomoc i doradztwo w diagnozowanie potrzeb, a przede wszystkim w dopasowaniu  programów do sytuacji w przedsiębiorstwach.

MUP OHP 1 MUP OHP 2 MUP OHP 3