Absolutorium dla zarządu i uchwała na czas epidemii

18 września 2020 r. w odbyło się Walne Zebranie Lubelskiego Forum Pracodawców, które tym razem obradowało w Restauracji Etiuda.
Wszyscy członkowie Zarządu LFP, który pracuje w składzie: Zbigniew Michalak – prezes, Marek Wachowski - wiceprezes, Jacek Makowski - wiceprezes, Stanisław Adamiak  i Sylwester Lalak – członkowie Zarządu LFP uzyskali absolutorium otrzymując maksymalną liczbę głosów. Głosowanie było tajne. Walne Zebranie udzieliło także absolutorium trzyosobowej Komisji Rewizyjnej w składzie: Barbra Tynecka – Babicz, Rafał Dobrowolski i Grzegorz Urban.

Podczas Walnego Zebrania przyjętych zostało  15 uchwał, m.in. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Zarządu oraz absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Członkowie Forum przyjęli także jednogłośnie Regulamin zdalnego udziału w Walnym Zebraniu LFP przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Ten Regulamin to efekt obecnej sytuacji związanej z koronawirusem i zabezpieczenia się na przyszłość. Gdyby bowiem okazało się, że z powodu zagrożenia epidemicznego niemożliwe jest zwołania w przyszłości Walnego Zebrania w tradycyjnej formie wówczas będzie możliwe zorganizowanie posiedzenia przez łącza internetowe. 

 

Walne18 09 20