MUP dla firm

Dofinansowania i pożyczki


Jak skorzystać z pomocy udzielanej przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie w ramach tzw.
tarczy antykryzysowej? Informacje o zasadach naboru wniosków publikowane są na
bieżąco na stronie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie:
https://muplublin.praca.gov.pl/tarcza-antykryzysowa-sars-cov-2

MUP w Lublinie wyodrębnił też infolinię do udzielania informacji przedsiębiorcom pod
numerem 81 466 52 44, 81 466 52 41, 81 466 52 24
oraz specjalnie dedykowany adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Informacje o pomocy dla przedsiębiorców można też znaleźć na stronie internetowej
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce: Tarcza Antykryzysowa:
https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa

 

doc iconInformacja - aktualna sytuacja na rynku pracy w Lublinie - 27.04.2020