Szkolenie dla firm członkowskich - zakaz konkurencji i dofinansowanie z MUP

29 stycznia 2020 r. w siedzibie Lubelskiego Forum Pracodawców odbyło się szkolenie dla firm członkowskich LFP. O możliwościach pozyskania pieniędzy przez przedsiębiorców na staże i szkolenia dla pracowników mówiła dyrektor Katarzyna Kępa z Miejskiego Urzędu Pracy.


MUP dysponuje także funduszami na inne formy wsparcia dla firm. Jedną z bardziej popularnych są prace interwencyjne, w ramach których można zatrudnić pracownika na 3 do 6 miesięcy. MUP refunduje w tym przypadku 1015 zł miesięcznie. Zatrudnienie osoby powyżej 50+ to dofinansowanie z MUP w wysokości 1300 zł. Dyrektor MUP omawiała także inne formy pomocy firmom – m.in. wparcie na działalność gospodarczą dla pracownika, który chce się usamodzielnić czy na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy oraz szkolenia.

O zakazie konkurencji w czasie trwania jak i po ustaniu stosunku pracy, o dopuszczalnych i koniecznych elementach umów o zakazie konkurencji mówiła Judyta Kołodziej – Delekta, z kancelarii prawnej, która jest członkiem LFP.

2020 01szkolenie3

2020 01szkolenie2

2020 01szkolenie1