Zmiany w zarządzie Lubelskiego Forum Pracodawców

14 czerwca 2019 r. podczas Walnego Zebrania Lubelskiego Forum Pracodawców odbyły się wybory do władz organizacji. Prezesem Lubelskiego Forum Pracodawców został ponownie Zbigniew Michalak, który tę funkcję będzie pełnił trzecią kadencję. Był jedynym kandydatem na to stanowisko
i otrzymał 49 głosów „za” na 50 możliwych.

Do zarządu wybrany został także Marek Wachowski, Stanisław Adamiak, Sylwester Lalak i Jacek Makowski. Nowymi osobami w zarządzie są: Stanisław Adamiak, m.in. współwłaściciel Hotelu Europa oraz Sylwester Lalak, m.in. właściciel Meblohurtu i PDT-u przy Kr. Przedmieściu w Lublinie.

Skład komisji rewizyjnej nie zmienił się. Walne Zebranie LFP wybrało ponownie na trzyletnią kadencję Barbarę Tynecką - Babicz, Rafała Dobrowolskiego i Grzegorza Urbana.
Spotkanie sprawozdawczo - wyborcze zostało zorganizowane w Hotelu Kmicic w Zemborzycach Podleśnych - w firmie która jest członkiem Lubelskiego Forum Pracodawców.
Wybór Z. Michalaka, który jest także konsulem honorowym Peru i S. Adamiaka, który jest konsulem honorowym Ukrainy oznacza, że w zarządzie LFP zasiadać będą dwaj dyplomaci.

Walne Zebranie - prezes Zbigniew Michalak podsumowuje dwuletnią kadencję

Walne Zebranie - prezes Zbigniew Michalak podsumowuje dwie kadencje