Wybitny Absolwent jest wśród członków Forum

Marek Wachowski, prezes PPH Wamaco sp. z. o.o., został laureatem X edycji konkursu Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej. Na ostatnim posiedzeniu Zarządu LFP, w dniu 15 maja prezes Wamaco otrzymał oficjalny dokument w tej sprawie podpisany przez Prezesa Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej Stanisława Czubę.
Pismo wręczył kierownik biura Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej Andrzej Jamrozek.
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu X edycji odbędzie się w czasie inauguracji roku akademickiego 2019/2020.

20190515 083915

Absolwent PL