Jak pozyskać unijne dofinansowanie

25 kwietnia w siedzibie Forum odbyło się bezpłatne szkolenie dla firm LFP
na temat możliwości pozyskiwania grantów i pieniędzy na firmowe projekty.

Informacje i prezentacje przygotowały dwie firmy członkowskie LFP: Santander Bank Polska oraz Subsydium, które specjalizują się doradztwem w kwestii pozyskiwania funduszy unijnych dla przedsiębiorców, a także w pomocy w wyborze programów w zależności od profilu i potrzeb firmy oraz ocenie ryzyka, doradztwie itp.
Maciej Moraczewski, doradca bankowości korporacyjnej z Santandera w czasie prezentacji omówił różne formy dofinansowania, kredytowania przedsiębiorców w zależności od realizowanych projektów. Artur Tomczyk z Subsydium przedstawił natomiast zagadnienia związane z aktualnymi możliwościami pozyskiwania funduszy unijnych dla mikro, małych i dużych przedsiębiorstw.
Zainteresowanie było tak duże, że Subsydium zamierza powtórzyć szkolenie w najbliższych tygodniach.

Szkolenie SS 25kwietnia

Szkolenie SS