Marek Wachowski Wybitnym Absolwentem Politechniki Lubelskiej

Laureatem X edycji konkursu Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej został prezes Marek Wachowski, wiceprezes Lubelskiego Forum Pracodawców.
O przyznaniu tego tytułu zdecydowała w tajnym głosowaniu dwunastoosobowa kapituła konkursu, która obradowała 24 kwietnia 2019 r. Nasz kandydat otrzymał zdecydowaną większość głosów.
Członkami kapituły są: prezes Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej, rektor Politechniki Lubelskiej, honorowi członkowie i prezesi Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej, sekretarz powołany przez Zarząd Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej.
W skład kapituły wchodzą także zdobywcy tytułu Wybitny Absolwent z lat poprzednich, a to oznacza, że prezes Marek Wachowski jest już stałym członkiem kapituły konkursowej
i będzie decydował kto zostanie Wybitnym Absolwentem Politechniki Lubelskiej w kolejnych latach.

Marek Wachowski Wybitnym Absolwentem Politechniki Lubelskiej