Szkolenie dla członków LFP

Szkolenie dla członków LFP

„Zasady podlegania ubezpieczeniom z tytułów umów cywilnoprawnych oraz zbiegi tytułów do ubezpieczeń” – taki był temat szkolenia, które przeprowadzili eksperci ZUS dla członków Lubelskiego Forum Pracodawców.
Spotkanie odbyło się 9 kwietnia 2013 r. w siedzibie Forum. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie reprezentował Dariusz Mańko, zastępcy dyrektora Oddziału ZUS w Lublinie, Magdalena Romańska-Ściseł, naczelnik Wydziału Ubezpieczeń i Składek oraz Maciej Raszewski, naczelnik Wydziału Obsługi Klientów.
Magdalena Romańska-Ściseł,   naczelnik Wydziału Ubezpieczeń i Składek z Oddziału ZUS w Lublinie omówiła przepisy dotyczące opłacania składek w sytuacjach, gdy zatrudniony łączy kilka różnych tytułów do ubezpieczeń (np. umowę-zlecenie, umowę o pracę, rentę itd.).
Naczelnik Wydziału Obsługi Klientów zaprezentował platformę internetową, która ma ułatwić życie klientom ZUS. – Jest to nowe narzędzie do szybkiego załatwiania spraw zarówno przez przedsiębiorców jak i osoby prywatne – stwierdził Maciej Raszewski. Znajdują się na niej gotowe druki dokumentów, które wystarczy wypełnić. Wysyłać je można o każdej porze, bo strona – Platforma Usług Elektronicznych - działa i obsługuje klientów przez 24 godziny na dobę.