Nasze projekty

Warsztaty dla Pacodawców

Szanowni Państwo!!!

 Serdecznie zapraszamy na warsztaty dla Pracodawców organizowane w ramach Projektu @lterEgo przez Lubelskie Forum Pracodawców i Towarzystwo Szkoleniowe Altum.

 Szkolenie dotyczy bardzo aktualnej problematyki dotyczącej pozyskiwania funduszy strukturalnych przewidzianych na lata 2007-2013 dla przedsiębiorstw. Dotacje unijne mogą zostać wykorzystane na realizację własnych inwestycji, finansowanie działalności badawczo-rozwojowej oraz zmniejszyć koszty kadrowe. Jednak system funduszy strukturalnych stawia szereg wymagań, których zrozumienie jest niezbędne do prawidłowego zarządzania projektami.

W ramach szkolenia „Źródła dofinansowania przedsiębiorstw w nowym okresie programowania 2007-2013, a elastyczność zatrudnienia” zaprezentowana zostanie bieżąca oferta programowa funduszy strukturalnych, z uwzględnieniem całego procesu zarządzania i rozliczania wsparcia z funduszy unijnych. Problematyka ta będzie wsparta analizą Programów Operacyjnych „Innowacyjna Gospodarka” oraz „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego” na lata 2007-2013. Wśród tych zagadnień zostanie także poruszona tematyka elastyczności zatrudnienia, które stają się wymogiem obecnych czasów i jednocześnie nowym wyzwaniem dla polskich pracodawców.

 Warsztaty zakładają uczestnictwo w dwóch różnych jednodniowych szkoleniach w terminach 29 stycznia i 31 stycznia 2008 roku, które odbędą się w sali konferencyjnej w siedzibie Lubelskiego Forum Pracodawców w Lublinie, przy ul. Nadbystrzyckiej 38H. Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

 Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 08 538 29 00 oraz 609 062 070.

 Serdecznie zapraszamy!!!

 

 Lubelskie Forum Pracodawców

 ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W NOWYM OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007-2013 A ELASTYCZNOŚĆ ZATRUDNIENIA

 Jadwiga Szałaj, Tomasz Magnowski

 

Dzień I – 29.02.2008.

09:00 – Powitanie uczestników 

09:15 - 11:00 Programowanie Funduszy Strukturalnych w Polsce – polityka regionalna

11:00 – 11:15 Przerwa na kawę

11:15 – 13:00 Fundusze strukturalne na lata 2007-2013 dla sektora dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw - cele i zasady działania

13:00 – 13:15 Przerwa na kawę

13:15 – 14:00 Warunki funkcjonowania rynku pracobiorcy

14:00 – 15:00 Wymóg obecnych czasów i wyzwanie dla polskich pracodawców: jak zadbać o elastyczność zatrudnienia?

15:00 – Zakończenie warsztatów, obiad.

 

Dzień II – 31.02.2008.

09:00 - Powitanie uczestników

09:15 – 11:00 Programy Operacyjne i ich realizacja

 ·         Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 ·         Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2003

11:00 – 11:15 Przerwa na kawę

11:15 – 13:00 Elastyczność zatrudnienia a Kapitał Ludzki 

13:00 – 13:15 Przerwa na kawę

13:15 – 15:00 Zarządzanie projektami Kapitał Ludzki

 ·         Tworzenie projektu – faza formułowania

 ·         Analiza problemów i celów

 ·         Podstawowe założenia realizacji projektu

 ·         Metodologia pracy i działań w projekcie

 ·         Zasady organizacji projektu

 ·         Weryfikacja projektu - matryca logiczna i wykres Gantt’a

 ·         Ocena ryzyka

15:00 – Zakończenie warsztatów, obiad.

 

 

 


Klubowicze

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce Prywatności.