O Forum


Historia Forum

Dwunastu założycieli
Historia Lubelskiego Forum Pracodawców zaczęła się  7 września 1993 r. Dwunastu przedstawicieli – szefów firm postanowiło powołać do życia związek o nazwie Lubelskie Forum Gospodarcze z siedzibą w Lublinie przy al. Kraśnickiej 25.
W zebraniu członków założycieli uczestniczyli:
1. MPK – dyr. Jan Palichleb, Krzysztof Dąbrowski
2. MPWiK – dyr. Tadeusz Fijałka
3. KPRD sp. z o.o. – prezes Krzysztof Gołębiowski
4. ZGK – dyr. Wojciech Lutek
5. DIM – zastępca prezesa Maria Fijałka
6. LPB – zarządca komisaryczny Marek Sulczyński
7. MOSiR – dyr. Marian Drabko
8. Faelbud S.A. – prezes Edward Sierakowski
9. PUK sp. z o. o. – prezes Marian Warych 
10. PPHU Styks s.c – Henryk Jakóbczak
11. KPRJS sp. z o.o. – prezes Wiesław Hiszpański
12. LPBM – dyr. Krzysztof Sweklej
Członkowie założyciele jednogłośnie uchwali Statut. Podjęto również uchwałę w sprawie wyboru komitetu założycielskiego, w skład którego weszły trzy osoby: Edward Sierakowski - przewodniczący, Tadeusz Fijałka - wiceprzewodniczący, Krzysztof Dąbrowski - wiceprzewodniczący.
Gospodarcze i Komunalne
Forum w pierwszych latach istnienia nie posługiwało się jedną nazwą. W 1993 r. była mowa w dokumentach o Forum Gospodarczym, o Forum Komunalnym  lub Lubelskim Forum Pracodawców. W kwietniu 1995 roku do KRS wpłynął wniosek Lubelskiego Forum Komunalnego  - Związku Pracodawców o rejestrację Zarządu w następującym składzie: Edward Sierakowski – prezes, Tadeusz Fijałka – wiceprezes, Krzysztof Dąbrowski – wiceprezes.
W uzasadnieniu napisano: Na Walnym Zebraniu Członków Forum w dn. 22.10.1993 r. został rozwiązany Komitet Założycielki Lubelskiego Forum Komunalnego, a w to miejsce powołano na mocy uchwały nr. 4/93 Zarząd w składzie Edward Sierakowski – prezes, Tadeusz Fijałka wiceprezes, Krzysztof Dąbrowski wiceprezes.     
Przedstawiciele Forum w Radzie Miasta

 W 1994 Lubelskie Forum Komunalne włączyło się  aktywnie w wybory samorządowe do Rady Miasta Lublina. Związek Pracodawców chciał mieć swoich przedstawicieli w Radzie Miasta. Współpracując z Forum Samorządowym i Unią Wolności wprowadziło do RM  trzech przedstawicieli: Jacka Sobczaka (Styks), Tadeusza Fijałkę (MPWiK) i Jana Kozaka ( MPWiK). Cztery lata później – w 1998 r. radnym ponownie został Jacek Sobczak.
Teraz LFP
13 czerwca   1996 roku, do Sądu Wojewódzkiego w Lublinie, do sekcji która zajmowała się dokumentacją Związków Zawodowych  wpłynął wniosek Lubelskiego Forum Komunalnego o ujawnienie w rejestrze zmian. Dotychczasowa nazwa Związku „Lubelskie Forum Komunalne – Związek Pracodawców w Lublinie” otrzymała brzmienie: „Lubelskie Forum Pracodawców w Lublinie”.     Wtedy też zmienione zostały niektóre zapisy Statutu. Do tej pory Zarząd składał się 3 osób, a od 1996 roku do  Zarządu będzie wchodziło od 3 do 7 osób.
Nowy skład Zarządu przedstawiał się następująco: Jan Palichleb prezes, Edward Sierakowski wiceprezes, Stanisław Kalinowski wiceprezes, Tadeusz Fijałka i Zbigniew Cichosz – członkowie Zarządu.
Zmiany na stanowiskach
Dwa lata później, 28 maja 1998 roku Walne Zebranie Członków Forum odwołano dotychczasowy Zarząd  i powołało nowy w składzie:  Tadeusz Fijałka – prezes, Edward Sierakowski – wiceprezes, Jacek Sobczak – wiceprezes, Jan Palichleb  i Zbigniew Cichosz – członkowie Zarządu.
W 2000 roku na prezesa ponownie został wybrany Tadeusz Fijałka, wiceprezesem został Edward Sierakowski i Włodzimierz Giermasiński, a członkami Zarządu -  Renata Wasiewicz, Jacek Sobczak, Krzysztof Gołębiowski, Eugeniusz Urban.  Prezes Tadeusz Fijałka szefem LFP był do 2010 r. Po nim stanowisko objął Grzegorz Dębiec. W 2013 r. Walne Zebranie wybrało na prezesa LFP Zbigniewa Michalaka.

 

 

 

 


Klubowicze

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce Prywatności.