Działania Zarządu

Wydarzenia 2016 r.
Styczeń - Wsparcie dla Orszaku Trzech Króli - 10 firm LFP wpłaciło na Korony po 500 zł.
* Dzień Babci i Dziadka zorganizowała Magda i Robert Niedziałek przy Lubartowskiej 77, którzy zaprosili nasze firmy do udziału w spotkaniu.  
* Wizyta w Ambasadzie Uzbekistanu 27 stycznia br.  
* Dni Otwarte w Siłowni GetGYM przez dwa tygodnie w lutym. 
* Szkolenie w LFP - Sukcesja i Inwestowanie - 11 lutego br.  
* Szkolenie w LFP  - zmiany w przepisach ZUS - 23 lutego br.
* Spotkanie w Izbie Skarbowej - temat: zmiany w podatkach 1 marca. Z zaproszenia skorzystało 16 firm.
* 23 marca Wielkanocne Jajeczko w Hotelu Mercure
* 6 kwietnia szkolenie w naszej siedzibie. Temat: zmiany w podatkach z udziałem fachowców z Izby Skarbowej.
* Z firmą ECK Eureka przygotowaliśmy Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowania przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 1. Część firm zgłosiła już swój udział. Projekt został złożony 15 marca w PARP-ie.
* 1 kwietnia - wizyta Alberto Salasa Barahony Ambasadora Peru  w Lublinie.  Ambasadorowi towarzyszył  prezes LFP Zbigniew Michalak.
* W kwietniu podpisanie porozumienia z BCC w sprawie współpracy dotyczącej Rady Dialogu Społecznego. Dzięki temu nasi członkowie mogą brać udział w pracach komisji. 
* 21 kwietnia - udział w Targach Pracy organizowanych przez MUP.
* 25 rocznica Niepodległości Ukrainy 16 września 2016
* Konferencja "Przedsiębiorczość i rozwój regionalny - WYZWANIA 2030"
połączone z 25 leciem Lubelskiej Fundacji Rozwoju 22.09.2016
* Uroczyste otwarcie pracowni rezonansu magnetycznego w DSK 27.09.2016
* "Młodzi na rynku pracy" 27.09.2016
* 25 - lecie firmy CEWAR 14.10.2016
* Otwarcie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego 16.09.2016
* Otwarcie Centrum Spotkania Kultur 1.10.2016
* Inauguracja Roku Akademickiego KUL
* Wmurowanie kamienia węgielnego pod IKEA 25.10.2016
* Dzień Kariery 26.10. 2016 Uniwersytet Przyrodniczy
* Rada Gospodarcza przy Prezydencie m.Lublin -24.10.2016
* Gala Przedsiębiorczości 2016.
Nagrody Gospodarcze Prezydenta Lubliny trafiły do najlepszych lubelskich firm. Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbyło się podczas IX Gali Przedsiębiorczości (28 października) na Zamku Lubelskim.
* 4 listopada - otwarcie wystawy kopii ilustracji z XVII-wiecznej kroniki peruwiańskiej, jednej z najcenniejszych ksiąg świata, wpisanej na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO w Muzeum Lubelskiem na Zamku. Na uroczyste otwarcie przyjechał Ambasador Republiki Peru w Polsce - Alberto Salas Barahona.
* Wschodnie Forum
Firm Rodzinnych - Centrum Konferencyjne w Lublinie, 2.XII.2016 r.
* Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Aktywizacji Ludzi Młodych znajdujących sie w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy - spotkania w LFP oraz Posiedzenie Plenarne 23 listopada w Trybunale Koronnym.
* Gala Państwowej Inspekcji Pracy - 25 listopda 2016 r.
* Spotkanie Opłatkowe - MUP i Lubelska Fundacja Rozwoju w Trybunale Koronnym 14 grudnia2016 r. 

 

 

 
Wydarzenia 2015 r. 

 

* W styczniu Lubelskie Forum Pracodawców uczestniczyło w Orszaku Trzech Króli. 

* W styczniu podczas obchodów Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia LFP otrzymało podziękowanie dla pracodawców zrzeszonych w LFP za tworzenie miejsc pracy.

 * W lutym odbyły się Warsztaty Ekspansja i finansowanie polskich firm z udziałem ekspertów BZ WBK

 * W lutym odbyło się spotkanie Klastra Medycznego, na którym byliśmy jako Forum obecni. 

 * Udział w Radzie Lokalnej Przedsiębiorczości, która zebrała się 2 marca, a uczestniczył w niej prezydent i dyrektorzy UM.

 * W marcu Lubelskie Forum Pracodawców  wzięło udział w debacie „Pracodawcy vs studenci”.  Spotkanie organizowali studenci Uniwersytetu Przyrodniczego.

 * W marcu LFP brało udział w konferencji „Szkoła zawodowa drogą do przyszłości”, podczas której prezydent powołał Specjalny Zespół z udziałem LFP.

 * 17 kwietnia prezydent powołał Radę Gospodarczą, w której znalazło się Forum i inne organizacje gospodarcze, a także przedstawiciele uczelni.   

* W kwietniu Zarząd podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Forum do Krajowej Izby Gospodarczej i Klastra Medycznego.

 * W maju prezes Z. Michalak uczestniczył w panelu dyskusyjnym podczas Konferencji zorganizowanej przez BZ WBK na temat eksportu.

 * LFP otrzymało zaproszenie na wystawę monet w Narodowym Banku Polskim. Motywem przewodnim są wizerunki królów na polskich monetach i banknotach. Na otwarciu obecny był prezes Z. Michalak.  

 * 27 maja Forum zostało zaproszone na konferencję zorganizowaną przez RIG, KIG i Caritas pt.  Zarzadzanie różnorodnym wiekowo zespołem szansą na rozwój firm i organizacji.

 * W maja LFP uczestniczyło w konferencję zorganizowanej przez RIG, KIG i Caritas pt.  Zarzadzanie różnorodnym wiekowo zespołem szansą na rozwój firm i organizacji.

* We wrześniu prezes LFP uczestniczył w otwarciu Inkubatora Przedsiębiorczości przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny

* We wrześniu konferencja połączona z debatę z udziałem prezydenta Lublina na temat przyszłości i rozwoju miasta oraz Lubelszczyzny

* W październiku doroczne spotkanie Pionu Bankowości BZ WBK w Warszawie

* W październiku Posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Lublina  

* Inauguracje Roku Akademickiego na lubelskich uczelniach

* W październiku 85 - lecie Zespołu Szkół Plastycznych w Lublinie - udział prezesa Z. Michalaka

* W październiku otwarcie nowych laboratoriów na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie - udział prezesa Z. Michalaka

* W listopadzie otwarcie Centrum Spotkania Kultur - udział Zarządu LFP w uroczystym otwarciu obiektu

* W grudniu Spotkanie Opłatkowe LFP w Hotelu Mercure z udziałem biskupa Mieczysława Cisło, wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, marszałka Sławomira Sosnowskiego, prezydenta Krzysztofa Żuka.

 

Wydarzenia 2014 r. 

 •  W styczniu zorganizowane zostało Spotkanie Opłatkowe i podsumowanie roku 2013, na którym gościliśmy arcybiskupa Stanisława Budzika i przedstawicieli władz samorządowych. 

 • W lutym Forum brało udział w konferencji Porozumienie partnerskie zawarte w 95-tą rocznicę powstania publicznych służb zatrudnienia. W imieniu Forum podpisałem Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania w województwie lubelskim Partnerstwa Lokalnego na rzecz Promocji Zatrudnienia i Przedsiębiorczości. Sygnatariuszami tego porozumienia są wszystkie liczące się organizacje pracodawców – Izba Rzemiosła, Lewiatan, Pracodawcy Ziemi Lubelskiej, a także nasze Forum.
   
 • W kwietniu odbyło się Wielkanocne Jajeczko, tym razem w Etiudzie, z udziałem prezydenta Krzysztofa Żuka i Ojca Filipa. 

 • W maju Forum zostało zaproszone na konferencję: „Lokalna siła globalnych graczy. Jak wykorzystać potencjał regionu budując przewagę konkurencyjną firmy i strategię jej rynkowej ekspansji”, którą zorganizował bank PKO BP i Ernst &Yong.  Uczestniczyłem w tym  spotkaniu i panelu dyskusyjnym m.in. razem z prezesem Maciejem Manieckim z Rady Przedsiębiorczości Lubelszczyzny.

 • W maju w Trybunale Koronnym Forum było obecne na spotkaniu pt.  „Rozwój Gospodarczy Lubelszczyzny” zorganizowane przez posła Mariusza Grada i posłankę Magdalenę Gąsior – Marek. 

 • W czerwcu braliśmy udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Młoda rodzina na rynku pracy” organizowaną przez KUL. W panelu dyskusyjnym Forum reprezentował Tomasz Koproń z firmy Biznes ECK Eureka.  

 • Lubelskie Forum Pracodawców uczestniczyło w XVII Światowym Kongresie Gospodarczym Polonii, który odbył się 16 czerwca 2014 r. w hali Międzynarodowych Targów  Lublin. Na naszym stoisku obecni byliśmy razem razem z firmą Biznes ECK Eureka.  

 • We wrześniu Forum zostało zaproszone na Galę Lider Przedsiębiorczości, na której wręczone zostało przez Lubelski oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa wyróżnienie dla prezydenta Krzysztofa Żuka. 

 • Na konferencji 18 wrześniu Lubelskie Forum Pracodawców i przedstawiciele grup biznesowych udzielili poparcia prezydentowi Lublina, Krzysztofowi Żukowi w wyborach samorządowych. 

 • Forum było zapraszane na spotkania organizowane (m.in. przez Urząd Marszałkowski) w ramach projektu „Marketing gospodarczy Województwa Lubelskiego”.  

 • Członkowie Zarządu byli obecni także na październikowej Gali Przedsiębiorczości w Hali Targowej.   

 • W listopadzie Forum otrzymało od prezydenta Krzysztofa Żuka Dyplom uznania za zaangażowanie w ruch społeczny popierający budowę S 17. 

 • W listopadzie członkowie Zarządu spotkali się z przedsiębiorcami z Mołdawii. 

 • W listopadzie reprezentowałem Forum na Jubileuszowej Konferencji Państwowej Inspekcji Pracy na Zamku Lubelskim.

 • Także w listopadzie - członkowie Forum byli obecni na „Spotkaniu  przedsiębiorców”  z Jerzym Buzkiem, które zorganizował lubelski Oddział  NBP.
   
 • W listopadzie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polubowne rozwiązywanie sporów gospodarczych w spółkach handlowych” zorganizowanej przez KUL, w której uczestniczyli reprezentanci naszego stowarzyszenia. 

 • Podsumowanie roku 2014 i Spotkanie Opłatkowe zorganizowaliśmy w grudniu. Tym razem gościliśmy biskupa Mieczysława Cisło, europosłów, prezydenta Lublina.   

Wydarzenia 2013 r.

W I półroczu 2013 r. skład Zarządu był następujący: 

 • Grzegorz Dębiec - Prezes Zarządu
 • Dariusz Piątek - Wiceprezes Zarządu
 • Zbigniew Piątek - Wiceprezes Zarządu
 • Marek Wachowski - Członek Zarządu 

Po Walnym Zebraniu i wyborach w czerwcu 2013 r., Zarząd pracował w składzie:

 • Zbigniew Michalak - Prezes Zarządu
 • Zbigniew Piątek - Wiceprezes Zarządu
 • Wojciech Krakowski - Wiceprezes Zarządu
 • Marek Wachowski - Członek Zarządu
 • Tomasz Fulara - Członek Zarządu  

 •  W marcu i w kwietniu 2013 r. Forum zorganizowało dla członków LFP szkolenia z zakresu zmian w przepisach podatkowych i spraw związanych z ZUS.  Wykładowcami byli przedstawiciele Izby Skarbowej oraz ZUS. 

 • Forum nawiązało stałą współpracę z Lubelskiem Kuratorium Oświaty podpisując w kwietniu 2013 r. „Porozumienie na rzecz poprawy stanu i jakości kształcenia zawodowego”. 

 • Rok 2013 był rokiem Jubileuszowym. W I półroczu zapadła decyzja o zorganizowaniu wyjazdu jubileuszowego do Turcji dla członków Forum i osób towarzyszących.   

 • Szkolenia i spotkania organizowane były także jesienią 2013 r. Zaproszenie przyjęła  dyr. Izabela Byzdra z Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości i dyr. Mariusz Sagan z Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskiego.
  Temat spotkania 
  -  inwestycje miejskie, strategia rozwoju miasta oraz fundusze i nowa perspektywa finansowa.  

 • W II połowie roku, Zarząd kontynuował współpracę z Kuratorium uczestnicząc w konferencjach. Na jednym ze spotkań poruszany był problem staży w firmach i stąd były m.in. zapytania do firm Forum czy współpracują ze szkołami  zawodowymi.  Drugą instytucją, z którą Forum utrzymuje stałe kontakty jest Wojewódzki Urząd Pracy. W 2013 roku obecny Zarząd uczestniczył w konsultacjach dotyczących Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia i przygotowaniach do podpisania „Porozumienia partnerskiego w sprawie utworzenia funkcjonowania Partnerstwa Lokalnego na rzecz Promocji Zatrudnienia i Przedsiębiorczości.” 

 • Z okazji XX – lecia Forum,  50. osobowa  grupa członków LFP wyjechała na przełomie września i października do Turcji, gdzie odbył  się cykl spotkań jubileuszowych. Oficjalna Gala zorganizowana została w listopadzie 2013 r. w Tetrze Osterwy, gdzie zaprezentowany został film o Forum przygotowany przez Dariusza Sienkiewicza oraz dorobek firm LFP.   Marszałek województwa przyznał zrzeszeniu LfP Medal Honorowy Województwa Lubelskiego, a indywidualnie otrzymał go Henryk Jakóbczak ze „Styksu”. Prezydent Lublina przyznał medale: Forum i jego dawnym prezesom LFP -  Edwardowi Sierakowskiemu, Janowi Palichlebowi, Tadeuszowi Fijałce i Grzegorzowi Dębcowi. 
  Od wojewody Forum otrzymało  statuetkę.   Obchody poprzedziła akcja promocyjna przygotowana przez firmę Maik i Modart, które udostępniły nieodpłatnie ok. 30 bilbordów z hasłem „Zatrudniamy 6077 pracowników” .  

 

 

 

 


Klubowicze

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce Prywatności.