Członkostwo

Składki członkowskie - zasady ogólne

Każda z Firm wstępujących do Lubelskiego Forum Pracodawców zobowiązana jest wpłacić wpisowe w wys. 760,00 PLN, a następnie po otrzymaniu noty księgowej regularnie opłacać comiesięcznie składki członkowskie.

⇒patrz: CZŁONKOSTWO ⇒ PRZYSTĄPIENIE ⇒ Przystąpienie

Miesięczna składka dla każdej z Firm zrzeszonych w Lubelskim Forum Pracodawców w Lublinie wynosi 250,00 PLN. Składki mogą być płacone w formie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych not członkowskich wystawianych przez Biuro Forum.

 

Zgodnie z par. 18 pkt 2 Statutu LFP pozbawienie członkostwa może nastąpić w drodze wykluczenia za nieopłacanie składek członkowskich przez co najmniej 3 kolejne miesiące.


Ponadto:
Raz w roku kalendarzowym każda z firm członkowskich może nieodpłatnie skorzystać z sal konferencyjnych w siedzibie LFP, inne przypadki nieodpłatnego korzystania z sal konferencyjnych przez tą samą firmę rozpatrywane będą każdorazowo przez Zarząd LFP na pisemny wniosek firmy.

 

 


Klubowicze

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce Prywatności.