Lubelska Pracowania - portal dla pracodawców

Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan” (partner projektu) wraz z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (lider projektu) realizują projekt „Lubelska Pracownia”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z założeń projektu jest ułatwienie Pracodawcom rekrutacji pracowników.

W tym celu powstał bezpłatny portal internetowy, będący połączeniem bazy ofert pracy (z zaawansowanymi algorytmami parowania osób bezrobotnych z potencjalnymi Pracodawcami) z bazą wiedzy o rynku pracy. By narzędzie spełniało możliwe najszerzej oczekiwania jego głównych odbiorców, czyli Pracodawców i osób pozostających bez zatrudnienia, do prac nad portalem zaangażowano przedstawicieli zarówno pierwszej (organizacje pracodawców), jak i drugiej grupy (instytucje rynku pracy). Dzięki temu narzędzie zostało wzbogacone o wiele unikatowych rozwiązań, niedostępnych na rynku nawet w wydaniu komercyjnym. Portal „Lubelska Pracownia” jest dostępny pod adresem: http://wspa.ck.pl/
Każdy Pracodawca, który zdecyduje się skorzystać z bezpłatnego portalu „Lubelska Pracownia”, zyskuje m.in. : skrócenie czasu niezbędnego do przeprowadzenia procesu rekrutacji, zmniejszenie środków finansowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji, śledzenie oferty i wyników jej parowania z ofertami kandydatów również przez urządzenia mobilne, i dotarcie do kandydatów w najwyższym stopniu spełniających potrzeby i oczekiwania związane ze stanowiskiem pracy.
W celu przybliżenia możliwości portalu oraz korzyści z jego zastosowania
w rekrutacji organizujemy 4 bezpłatne spotkania informacyjne dla Przedsiębiorców:
23.09.2014 r. – Zamość
05.11.2014 r. - Chełm
20.01.2015 r. - Biała Podlaska
11.03.2015 r. – Lublin
Wszystkie spotkania odbędą się w godz. 10.00-13.00. Organizatorzy zapraszają do zgłaszania swojego uczestnictwa wraz z podaniem nazwy organizacji, do której Państwo przynależą:
-  telefonicznie: 81 532-43-33 bądź na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Natomiast już teraz można zarejestrować się na portalu „Lubelska Pracownia”.