Inwstycje, fundusze i nowa perspektywa Przedsiębiorczości

Inwestycje, fundusze i nowa perspektywa

Wskaźniki rozwoju przedsiębiorczości nie są dobre dla Lublina. W rankingach zajmujemy trzecie miejsce od końca. Za nami jest Białystok i Rzeszów. Możemy to zmienić. Jak? O tym mówił Mariusz Sagan, dyr. Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów UM  na spotkaniu z przedsiębiorcami Lubelskiego Forum Pracodawców w Lublinie. Uczestniczyli  w nim także przedstawiciele Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości. Dyr. Izabela Byzdra przedstawiała aktualne możliwości finansowania projektów oraz zasady finansowania w nowej perspektywie 2014-2020.

Inwestycje, fundusze i nowa perspektywa

Wskaźniki rozwoju przedsiębiorczości nie są dobre dla Lublina. W rankingach zajmujemy trzecie miejsce od końca. Za nami jest Białystok i Rzeszów. Możemy
to zmienić. Jak? O tym mówił Mariusz Sagan, dyr. Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów UM  na spotkaniu z przedsiębiorcami Lubelskiego Forum Pracodawców w Lublinie. Uczestniczyli  w nim także przedstawiciele Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości. Dyr. Izabela Byzdra przedstawiała aktualne możliwości finansowania projektów oraz zasady finansowania w nowej perspektywie 2014-2020. 

Kierunki rozwoju Lublina zostały  zawarte w dokumencie Strategia Rozwoju Lublina do 2020 r. Zwiera on zakres zasadniczych zmian pożądanych dla rozwoju Lublina, uznanych za kluczowe w perspektywie nie tylko najbliższych ośmiu lat.   Za sektory priorytetowe dla gospodarki miasta uznawany jest przemysł motoryzacyjny i maszynowy (m.in. Ursus SA, FS Honker, Sipma), informatyka i telekomunikacja (m.in. E-Leader, Asseco BS), a także przemysł spożywczy (m.in. Herbapol, Perła Browary Lubelskie S.A.), logistyka i transport. Do tej grupy włączone zostały także nowoczesne usługi biznesowe oraz biotechnologia i farmacja (m.in. Biomed).- Strategia Lublina na przyszłe lata stawia miedzy innymi  na rozwój infrastruktury drogowej, przyciąganie biznesu w branżach priorytetowych oraz  rozwój przedsiębiorczości. Jednym z elementów jest specjalna strefa ekonomiczna, gdzie przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w postaci zwolnień z podatku - mówił dyr. Mariusz Sagan na spotkaniu z przedsiębiorcami z Forum Pracodawców.   O funduszach, dofinansowaniu dla przedsiębiorców i formach wsparcia, które mają być w następnej perspektywie finansowej zwrotne, bezzwrotne albo częściowo umarzane  - mówił na spotkaniu Kamil Karwowski z Oddziału Oceny Projektów z LAWP.