Podatki 2018

Firmy Forum na szkoleniu w Izbie Administracji Podatkowej

Podatki 2018 - to główny motyw spotkania, które odbyło się 23 lutego 2018 r. Zorganizowała je Izba  Administracji Skarbowej dla lubelskich przedsiębiorców.   Udział w nim wzięło ponad dwadzieścia firm zrzeszonych w Lubelskim Forum Pracodawców.