Forum wybrało prezesa i nowe władze

W piątek, 3 czerwca br. członkowie Lubelskiego Forum Pracodawców wybierali nowe władze.
W efekcie głosowania prezes Zbigniew Michalak będzie rządził czwartą kadencję, która trwa w LFP 3 lata.   

Zanim odbyły się głosowania wyborcze Walne Zebranie udzieliło absolutorium dotychczasowemu zarządowi, który pracował w składzie Zbigniew Michalak, Marek Wachowski, Jacek Makowski, Stanisław Adamiak i Sylwester Lalak.

W kolejnym głosowaniu Walne Zebranie wybierało zarząd – w jego skład weszli ponownie obecni członkowie. Zarząd LFP pracował będzie więc w dotychczasowym składzie.

Natomiast zupełnie zmienił się skład komisji rewizyjnej. Dotychczasowa komisja podziękowali za pracę, a do nowej zostały wybrane trzy osoby: Paulina Babicz, Tomasz Kaspruk i Wojciech Słowański.  

LFP to najstarsza organizacja pracodawców w Lublinie, która w przyszłym roku będzie obchodziła okrągły jubileusz: 30-lecie działalności. Obecnie zrzesza prawie sto firm. – W trudnych czasach konsolidacja i współpraca przedsiębiorców jest bardzo potrzebna, nasz głos musi być słyszalny. Dlatego chcemy by Forum było coraz większe i silniejsze, ale też by współpracowało z innymi organizacjami przedsiębiorców. 

Walne 2022 01

Walne 2022 02