MUP dla firm

Miejski Urząd Pracy w Lublinie realizuje wsparcie adresowane do firm, instytucji i organizacji zatrudniających mieszkańców Lublina.

Aktualnie do rozdysponowania są m.in. środki na:

  • Dofinansowanie zatrudnienia osoby bezrobotnej (prace interwencyjne) - 1 251 847,80 zł
  • Organizację stażu - 4 494 890,89 zł
  • Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy - 2 342 755,00 zł

Pracownicy Urzędu chętnie doradzą formę pomocy i prześlą wymagane wnioski drogą elektroniczną. Nie trzeba nawet wychodzić z domu, można skorzystać z kontaktu telefonicznego: 81 466 52 57 lub mailowego: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..zał. 2. Grafika zaproszenie dla pracodawców 2022 do składania wniosków