Jak zatrudnić uchodźcę przez MUP

Obowiązująca od 12.03.2022 r. ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa reguluje między innymi kwestię dostępu do rynku pracy. Uchodźca, który przybył do Polski w okresie od dnia 24.02.2022 r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi, może zarejestrować się w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie jako osoba bezrobotna. Nabycie statusu bezrobotnego oznacza możliwość korzystania ze wszystkich usług oraz instrumentów rynku pracy  - w szczególności takich jak staż i prace interwencyjne - oraz skierowanie do zatrudnienia za pośrednictwem urzędu.

W związku z tym gorąco zachęcamy do składania ofert pracy dla osób ze znajomością języka ukraińskiego oraz odpowiednich wniosków o formy subsydiowane, które redukują koszty pracodawców w tym zakresie. Więcej informacji na stronie muplublin.praca.gov.pl, pod adresem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i numerem telefonu 81 466 52 57.

Trzeba również pamiętać o nowym obowiązku -  gdy pracodawca powierzy wykonywanie pracy uchodźcy, to zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu w terminie 14 dni w systemie teleinformatycznym – praca.gov.pl.

Pracodawco daj pracę uchodzcom z Ukrainy MUP Lublin