Lubelskie Forum Pracodawców dla Ukrainy

Lubelskie Forum Pracodawców (dalej LFP) będzie gromadzić środki finansowe na specjalnym Funduszu, by pomagać uchodźcom z Ukrainy. Operatorem zebranych pieniędzy jest „Fundacja Partnerstwo i Współpraca” w Chełmie, która została powołana jedenaście lat temu przez Stanisława Adamiaka – Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie. Taką decyzję podjął Zarząd LFP 1 marca br. na specjalnie zwołanym spotkaniu, w których uczestniczył Prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Udział w spotkaniu brały także firmy LFP, które aktywnie, od początku wybuchu wojny włączyły się w organizację pomocy. Nasi przedsiębiorcy już przygotowali i zorganizowali schronienie dla ponad 450 osób. Są tacy, którzy udostępniają swoje mieszkania, wolne pomieszczenia biurowe, a Andrzej Szczygielski z firmy El Kabel udostępnił duże obiekty wypoczynkowe – mówi Zbigniew Michalak, Prezes Lubelskiego Forum Pracodawców.  -  Natomiast Prezeski dwóch firm – Beata Drewienkowska i Adrianna Franczewska, non stop, od pierwszego dnia wojny odbierają telefony, szukają nowych miejsc, organizują pościel, żywność i artykuły pierwszej potrzeby.

Takich osób jest znacznie więcej, wiele firm chce pomóc, ale nie każda może włączyć się bezpośrednio w tę wielką falę działań. – Dlatego chcemy, by każdy gest i ofiarność zostały dobrze wykorzystane – dodaje Prezes Z. Michalak.  

Jak to zrobić, zdecydował Zarząd LFP podejmując decyzję o utworzeniu Funduszu „Pracodawcy dla Ukrainy”.
- Powstał on w ramach „Fundacji Partnerstwo i Współpraca”, która działa od wielu lat, a została założona przez Stanisława Adamiaka, Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie, który jest Członkiem Zarządu LFP i działa w naszym Forum od wielu lat. Fundacja PIW to organizacja pożytku publicznego, więc darowizny dają możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania. Nam przedsiębiorcom łatwiej przekazać środki niż zajmować się zakupami. Niech to robią wyspecjalizowane podmioty  - wyjaśni Zbigniew Michalak, Prezes LFP  – w celu optymalnego wykorzystania funduszy. 

Zgromadzone środki będą przeznaczone na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Będą one również mogły być wykorzystane przez nasze firmy udzielające pomocy i schronienia ofiarom wojny.
– Ale nie chcemy się zamykać, chcielibyśmy zaprosić do współpracy wszystkich pracodawców  - dodaje prezes LFP. – Dlatego też kieruję apel do innych organizacji przedsiębiorców – do Lewiatna, Lubelskiego Klubu Biznesu  i innych, by także włączyli się w tworzenie tego Funduszu.   

W spotkaniu zorganizowanym w siedzibie LFP uczestniczył prezydent Lublina Krzysztof Żuk z pracownikami urzędu odpowiedzialnymi za pomoc uchodźcom. Przekazali oni informację, jak miasto radzi  sobie z organizowaniem miejsc noclegowych, jakie są zasady udzielania wsparcia. Jak podkreślał Prezydent Krzysztof Żuk podstawą jest rejestracja obywateli Ukrainy w wyznaczonych punktach recepcyjnych, bo to daje potem podstawy do uzyskania dofinansowania pobytu uchodźców w zakresie noclegów i żywienia. Będą mogły z niego korzystać firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą. Prezydent poinformował także o całodobowych punktach informacyjnych w Lublinie: w Centrum Kultury tel. +48 4661712 oraz w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 81 466 17 12.

Gdzie wpłacać środki na Fundusz „Pracodawcy dla Ukrainy”

Fundacja Partnerstwo i Współpraca

22-100 Chełm, ul. Stanisława Moniuszki 3

Tel. nr 82 562 20 20, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KRS Nr 0000384205

Bank PEKAO S.A. I O/Chełm, SWIFT: PKOPPLPW,
Nr. 04 1240 2223 1111 0010 3953 5055
Tytuł przelewu: LFP – Pracodawcy dla Ukrainy

foto zarzad 03