Witamy nową firmę w Forum!

Firma Lux Dom Prestige sp. z o.o. dołączyła do Lubeskiego Forum Pracowadców 1 lutego br. Decyzję o przyjęciu firmy do LFP podjął zarząd na ostatnim posiedzeniu (27 stycznia br.). 
  Spółka Lux Dom Prestige działa w branży budowlanej i zajmuje się wznoszeniem budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych, zatrudnia 22 osoby na umowę o pracę, a w Forum reprezentuje ją Marcin Nowicki.
Obecnie do Lubelskiego Forum Pracodawców należy 90 firm oraz 4 Członków Honorowych.