Rektor Politechniki Lubelskiej gościem Forum

Po raz pierwszy prof. Zbigniew Pater, jako rektor Politechniki Lubelskiej odwiedził Lubelskie Forum Pracodawców. Spotkanie odbyło się 14 stycznia 2021 r. w Spichlerzu na terenie kampusu PL, gdzie Forum ma swoją siedzibę od 2005 roku.  W rozmowie uczestniczyli członkowie Zarządu LFP.

Prezes Forum, Zbigniew Michalak witając gościa podkreślił związki pracodawców z uczelnią, na której  wykształcenie zdobyło wielu przedsiębiorców lubelskich należących do Forum. Prezes Michalak przypomniał, że do organizacji, którą reprezentuje należy niemal  stu członków. Niektórzy otrzymali  tytuły Wybitnych Absolwentów PL.  Podczas spotkania rozmawiano także o wspólnych działaniach, szkoleniach i dalszej współpracy.
Prof. Zbigniew Pater, rektor PL przedstawił natomiast plany związane z inwestycjami, rozwojem i zmianami, które chce wprowadzić. Prezentując uczelnię przypomniał o osiągnięciach i wysokich ocenach naukowych  A+ dla większości wydziałów PL, a także o studiach dla studentów zagranicznych, m.in. Ukraińców i Białorusinów, którzy stanowią 11 proc. kształcących się osób na PL. Rektor Politechniki Lubelskiej podkreślał, że jest to dopiero początek jego kadencji, ale ceni sobie współpracę z przedsiębiorcami i chciałby ją kontynuować w coraz szerszym zakresie.