Laur bezpieczeństwa dla Forum

Przedstawiciele Politechniki Lubelskiej, a jednocześnie członkowie Zespołu analizy ryzyka systemu teleinformatycznego: mgr Sławomir Bliźniuk,specjalista ds. planowania obronnego i bezpieczeństwa, mgr inż. Stanisław Sulenta oraz Anna Michalska, kierownik promocji wręczyli 17 grudnia 2019 r. prezesowi LFP - Zbigniewowi Michalakowi oraz Zarządowi Forum podziękowanie i Laur Bezpieczeństwa Politechniki Lubelskiej.
Jak uzasadniła prof. dr hab. inż. Anna Halicka w piśmie skierowanym do Zarządu LFP , to wyróżnienie i podziękowanie zostało przyznane naszej organizacji za pomoc w przygotowaniu filmu instruktażowego „Niebezpieczna przesyłka”.
2019 12Laur Bezpieczenstwa01

2019 12Laur Bezpieczenstwa02