GUS o gospodarce

Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w 2014 r. wyniosło 3,3 proc. w ujęciu rocznym – podał Główny Urząd Statystyczny. Dla porównania w 2013 r. PKB był wyższy niż w 2012 r. o 1,6 proc. Urząd podał też informację nt. stopy bezrobocia, która w grudniu 2014 r. wyniosła 11,5 proc. wobec 11,4 proc. w listopadzie.

Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2014 r. był realnie wyższy o 3,3 proc. w porównaniu z 2013 r. (w cenach stałych roku poprzedniego). Znacznie umocnił się pozytywny wpływ popytu krajowego na wzrost PKB przy ujemnym wpływie popytu zagranicznego.