O ważnych sprawach z prezydentem Lublina

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk, 17 września 2014 r. spotkał się z szefami firm zrzeszonych w Lubelskim Forum Pracodawców i przedstawił plany rozwoju miasta na najbliższe lata.

- Mamy już warunki do robienia biznesu porównywalne do innych regionów i bardzo dobrze rozwijającą się strefę ekonomiczną, dlatego zamierzamy poszerzyć ją o kolejne 100 ha wykupując nowe tereny – zadeklarował prezydent.

W dalszej części spotkania prezydent odpowiadał na pytania uczestników spotkania. Szefów firm zrzeszonych w Forum interesowały bardzo różne dziedziny życia gospodarczego i społecznego. Padały pytania m.in. o usprawnienie komunikacji pomiędzy Czubami i Bursakami, o poszerzenie granic Lublina, rewitalizację doliny Bystrzycy, stanowisko ogrodnika miejskiego i finansowanie miejskiej zieleni. Prezydent zapytany o zadłużenie miasta przypomniał, że gdy obejmował rządy Lublin był zadłużony na ok. 700 mln zł, w tym roku dług miasta przekroczy 1 mld zł. – To oznacza, że za mojej kadencji wzrósł o ok. 400 mln zł, ale to są pieniądze zainwestowane, które się zwrócą. Stwierdził także, że w porównaniu z innymi miastami, Lublin ma najniższe koszty finansowania długu , a nasze zadłużenie nie należy do najwyższych.

Pracodawcy obecni na spotkaniu zadeklarowali poparcie dla Krzysztofa Żuka w listopadowych wyborach samorządowych.

spotkanie z prezydentem