Walne Zebranie 31 maja 2012 roku

Walne Zebranie – 31 maja 2012 roku

W programie Walnego Zebrania zaplanowano m.in. przedstawienie projektu nowego Statutu, Regulaminu Walnego Zebrania LFP, Regulaminu Zarządu LFP oraz Regulaminu Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie przegłosowało zmiany w dokumentach i nowe regulaminy i Statut stały się obowiązującym prawem stowarzyszenia.  
W czasie WZ zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej oraz przedstawieni zostali nowi członkowie LFP.