Lubelskie Forum Pracodawców ma 25 lat

6 października 2018 r. Lubelskie Forum Pracodawców świętowało Jubileusz XXV - lecia. Gala odbyła się w Teatrze J. Osterwy w Lublinie. Były życzenia, medale, odznaki, pamiątkowe zdjęcia i wspomnienia.

Historia Forum zaczęła 7września 1993 roku, kiedy to dwunastu szefów firm lubelskich postanowiło założyć stowarzyszenie pod nazwą Lubelskie Forum Gospodarcze, które funkcjonowało też jako Lubelskie Forum Komunalne. Trzy lata poźniej, w 1996 roku - nazwę organizacji zmieniono na Lubelskie Forum Pracodawców.  Dziś LFP jest najstarszą organizacją pracodawców w Lublinie, należą do niej 77 firmy, które zatrudniają ok. 20 tysięcy ludzi.  Wśród firm członkowskich są przedsiębiorstwa jak Transhurt (właściciel Olimpu), As Babuni, Wamaco, MOSIR, MPK, Lubelski Park Naukowo- Technologiczny, Agencja Reklamowa Maik, Elkabel, Margomed, Santander Bank Polska i kilkadziesiąt innych spółek.   

Prezes Zarządu Lubelskiego Forum Pracodawców – Zbigniew Michalak prezentując organizację przypomniał jej historię i byłych prezesów: Edwarda Sierakowskiego, Jana Palichleba, Tadeusza Fijałkę i Grzegorza Dębca. - To oni wytyczali kierunek działania Forum i wnieśli osobisty wkład w rozwój naszej organizacji – powiedział prezes Z. Michalak.
Podczas wystąpienia zaprezentowany został także dorobek firm Forum i inwestycje, które powstawały w Lublinie i znacząco zmieniły nasze miastao i region. Goście mogli też obejrzeć prezentację firm Forum na dużym ekarnie. 

W czasie oficjalnej uroczystości, Forum zostało uhonorowane medalem Wojewody Lubelskiego, który przekazała Dyrektor Generalna Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Marszałek Województwa Lubelskiego wręczył naszej organizacji oraz byłym i obecnym prezesom odznaki honorowe „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” i Medale „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”. Od Prezydenta Miasta Lublin Forum otrzymało „Medal Unii Lubelskiej”, a członkowie Zarządu „Medale 700-lecia Miasta Lublina”. Natomiast dyrektor lubelskiego oddziału Narodowego Banku Polskiego Ilona Skibińska -Fabrowska wręczyła członkom Zarządu LFP pamiątkowe monety.  
Pamiątkowe Medale XXV-lecia Lubelskiego Forum Pracodawców otrzymali także przedstawiciele władz, zaprzyjaźnionych instytucji, uczelni, organizacji pracodawców.  

Gala odbyła się pod honorowym patronatem Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin.

Partnerem Głównym wydarzenia był Santander Bank Polska S.A., a Partnerami: PKO Bank Polski S.A. oraz Województwo Lubelskie.