Spotkanie z ukraińską przedsiębiorczością

Spotkanie z ukaraińską przedsiębiorczością

Grupa lubelskich firm zrzeszonych w Lubelskim Forum Pracodawców przebywała od 20 do 22 września 2012 roku we Lwowie.  Na specjalnie zorganizowanej konferencji gospodarczej, członkowie Forum  wymienili doświadczenia  z przedsiębiorcami z Lwowskiej Izby Handlowo – Przemysłowej. W spotkaniu uczestniczył Konsul Andrzej Drozd oraz Konsul Honorowy Ukrainy w Polsce Stanisław Adamiak. Lwowską Izbę reprezentował Roman Baran – wiceprezydent LIH-P oraz Volodymyr Korud, kierownik działu współpracy z zagranicą.
Tematem, który interesował ukraińskich i polskich przedsiębiorców była wymiana handlowa, w konkretnych branżach. Z Lublina do Lwowa pojechali przedstawiciele firm działający m.in. w branży spożywczej, budowlanej, medycznej, motoryzacyjnej. Izbę reprezentowali przedsiębiorcy z podobnych branż. - Zawsze łączyły nas interesy – bo jesteśmy sąsiadami, bo Lwów i Lublin leży na szlaku handlowy ze wschodu na zachód. Wykorzystajmy te atuty – powiedział Grzegorz Dębięc, prezes LFP witając lwowskich przedsiębiorców.
O możliwościach współpracy wynikających z położenia, tradycji, a nawet z faktu, że posługujemy się podobnymi językami mówił także Konsul Andrzej Drozd i Konsul Honorowy Stanisław Adamiak.   
Po oficjalnych rozmowach i prezentacjach firm polskich oraz ukraińskich, przedsiębiorcy spotkali się w mniejszych gronach i dyskutowali o konkretnych problemach w poszczególnych branżach.
Lubelskie Forum Pracodawców zaprosiło lwowskie firmy do Lublina. Misja Gospodarcza ma być początkiem współpracy z Lwowską Izbą Handlowo – Przemysłową.