Profesor Kuvshinikov chce współpracować z przedsiębiorcami

Nawiązanie współpracy z lubelskimi przedsiębiorcami – m.in. taki cel sprowadził profesora dr. Josepha T.Kuvshinikowa z Kent State University z Erie do Lublina. Był to też główny temat spotkania, jakie odbyło się 22 października 2015 r. w siedzibie Lubelskiego Forum Pracodawców. Nasze stowarzyszenie reprezentował  prezes Zbigniew Michalak i Tadeusz Fijałka, Członek Honorowy LFP.
W czasie rozmowy prof. Kuvshnikow, który wykłada między innymi  procesy biznesowe, przywództwo, psychologię indywidualną i grupową przedstawił cele jakie zamierza realizować w Lublinie. Główny dotyczy projektu, w którym udział wzięliby przedsiębiorcy i jego studenci. Kilka lat temu profesor w podobnym zakresie współpracował  z Lubellą, gdzie powstał projekt biznesowy związany z ekologicznymi opakowaniami.  Teraz profesor chciałby realizować kolejne tematy z zakresu konsultingu biznesowego z innymi firmami, które są gotowe współpracować ze studentami oraz są organizacyjnie przygotowane na realizację takiego przedsięwzięcia.  
Czas trwania takiego projektu, który realizowany jest przez profesora J. Kuvshnikowa bezpłatnie  wynosi ok. 15 tygodni. Pierwsza grupa studentów mogłaby przyjechać do Lublina na początku przyszłego roku.